We doen er alles aan om u veilig en gastvrij te ontvangen.
Daarvoor hebben we ook uw hulp nodig.

Woensdagavond 14 juli 2021 heeft overtollig regenwater geleid tot een overstroming van de rivier de Geul. Een deel van het centrum is daarbij verwoest. De totale schade voor Valkenburg aan de Geul is geraamd op 400 miljoen euro. Er wordt hard gewerkt aan de opbouw! Voor enkele straten in ons centrum gaat dat nog even duren. Die straten staan in ROOD op deze kaart aangegeven. In verband met een snelle opbouw verzoeken wij u uit het RODE gedeelte te blijven. De rest van onze gemeente is open en goed toegankelijk. Daar bent u van harte welkom.

Informatie
Voor de meest actuele informatie kunt u de app WIJ ZIJN
VALKENBURG downloaden. Ga naar uw appstore voor de
link.

Apple Android

Ook vindt u informatie op:
www.veelzijdigvalkenburg.nl
www.visitzuidlimburg.nl
www.toerismevalkenburg.nl

We are doing everything in our power to receive you safely and with open arms, but we also need your help.

On Wednesday evening, July 14, 2021, excessive rainfall led to fl ooding of the River Geul. Part of the centre was destroyed in the process. The total damage for Valkenburg aan de Geul has been estimated at 400 million euros. A lot of hard work is going into the reconstruction! For a few streets in our centre, that’s going to take some time. Those streets are marked in RED on this map. To facilitate rapid reconstruction, we request that you stay out of the RED area. Other areas in our municipality are open and easily accessible. You are most welcome there.

Information
For the most up-to-date information, download the app
WIJ ZIJN VALKENBURG. Go to your App store for the link.

Apple Android

You can also find more information at:
www.veelzijdigvalkenburg.nl
www.visitzuidlimburg.nl
www.toerismevalkenburg.nl